Hotelsterren

De Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) rangschikt de Nederlandse hotellerie sinds jaar en dag. Elk hotel in Nederland wordt met behulp van de NHC ingedeeld in één van de vijf sterrencategorieën. Iedere categorie kent een bepaald voorzieningenniveau dat tot uitdrukking komt in basis- en keuzenormen.

Basisnormen geven duidelijkheid welke vaste basisvoorzieningen per stercategorie aanwezig moeten zijn, waarbij iedere extra ster staat voor meer basisvoorzieningen. Vanaf twee sterren zijn er per categorie, naast de verplichte basisnormen, ook vrijwillige keuzenormen opgenomen om specifieke aspecten van het hotel aan het licht te brengen, waarmee punten behaald kunnen worden. Daarmee worden de individuele extra voorzieningen, faciliteiten en services van het hotel beloond.

Het is aan het hotel zelf om te kiezen aan welke keuzenormen uit de lijst zij willen voldoen. Met de keuzenormen kunnen hotels -ook binnen eenzelfde sterrencategorie- zich onderling van elkaar onderscheiden. Het ene hotel profileert zich in de markt bijvoorbeeld primair als zakenhotel, met vergadervoorzieningen en internet op de kamers. Het andere hotel legt het accent op leisure met allerlei wellness faciliteiten.
 

Basisnormen

Voor alle 5 categorieën gelden basisnormen waaraan elk hotel in de betreffende categorie moet voldoen. De basisnormen worden aangescherpt naarmate het om een hogere sterrencategorie gaat.
 

Keuzenormen

Hotels uit de categorieën 2 tot en met 5 sterren moeten ook een oplopend aantal punten halen door te voldoen aan een aantal keuzenormen. Hiermee worden de individuele extra voorzieningen, faciliteiten en services van het hotel beloond.
 

Bekijk hier de normen

Hieronder kunt u per sterrencategorie de normen downloaden in de vorm van handige checklists. 

Verantwoord inkopen

De aandacht voor voedsel dat is verbouwd en verwerkt met respect voor mens, dier en milieu neemt toe. De horeca heeft behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Om zowel de gasten van vandaag als de gasten van morgen van heerlijke gerechten te laten genieten, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken bij de inkoop van ingrediënten.

Om te helpen om bewuste keuzes te maken bij de inkoop van voedsel wordt momenteel een digitale wegwijzer duurzaam inkopen ontwikkeld. Deze wegwijzer is voor iedereen in de horeca die te maken heeft met de inkoop van voedingsmiddelen en bevat per productgroep een overzicht van de mogelijkheden om bij de inkoop van uw voedingsmiddelen rekening te houden met het effect van de verbouw en verwerking ervan op mens, dier en milieu. Op basis van deze informatie kunt u bij inkoop een weloverwogen keuze maken.

Wat betekent verduurzaming van voedsel eigenlijk?
Met verduurzaming van voedsel worden de continue inspanningen bedoeld van bedrijven om verbeteringen door te voeren in het productieproces van voedsel. Deze verbeteringen hebben betrekking op het verminderen van milieubelasting en afval, het vergroten van dierenwelzijn en op eerlijke handel binnen een haalbare (markt-)context.

Het gebruik van de term ‘verduurzaming’ in plaats van ‘duurzaam’ benadrukt dat het proces van verbetering, en niet het te bereiken eindpunt, centraal staat. Verbeteringen kunnen dus stapsgewijs plaatsvinden

Verduurzaming heeft zowel betrekking op de keuzes die u maakt bij de inkoop van voedingsmiddelen als op de wijze waarop u de voedingsmiddelen bereidt en verwerkt. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor energie- en waterbesparing in de keuken en de vermindering van voedselverspilling. Deze wegwijzer gaat echter uitsluitend in op de keuzes die u bij de inkoop van voedingsmiddelen kunt maken.

Hoe kunt u laten zien dat u duurzaam werkt?

U kunt op verschillende manieren aan uw (toekomstige) gasten kenbaar maken dat u niet alleen aandacht besteedt aan de bereiding van kwalitatief hoogstaande en smakelijke gerechten en producten maar dat u ook oog heeft voor het effect van uw aanbod op mensen, dieren en het milieu. De wijze waarop u communiceert hangt uiteraard nauw samen met uw bestaande communicatiemiddelen en -kanalen. Denk hierbij aan een website en de menukaart maar vergeet ook de belangrijke rol van uw personeel niet. De horeca is bij uitstek in de gelegenheid om het verhaal achter gerechten en producten in zowel tekst als beeld aan gasten te vertellen.

Financieel management

Je bent horecaondernemer. En je wilt wat. En dat is waarschijnlijk vooral: in een fijne omgeving je gasten het naar de zin maken. Wat je ook wilt is een goedlopende tent, waar zoveel mogelijk geld binnenkomt en waar het geld dat eruit gaat zo efficiënt mogelijk besteed wordt. We hebben nieuws voor je: dat kan. En het kan ook nog eens heel eenvoudig. Met de juiste basiskennis en een paar handige hulpmiddelen zorg je ervoor dat jouw horecaonderneming binnen no time een financieel succes wordt.

Financieel management in jouw horecabedrijf

In samenwerking met het Heineken kwaliteitsprogramma ‘Goed Getapt’, ontwikkelde bedrijfschap Horeca het boekje ‘Financieel management in jouw horecabedrijf. Tweeëndertig pagina’s met basiskennis en handvatten om actief om te gaan met je financiële cijfers en kengetallen.

– Wegens groot succes nu ook online. Ga direct naar horecageld.nl
– Download de preview van het boekje (pdf)

Bedrijfsvergelijking Horeca

Met de Bedrijfsvergelijking Horeca kunt u uw bedrijfseconomische cijfers vergelijken met de cijfers van andere horecabedrijven. Zo krijgt u meer inzicht in uw eigen onderneming. De bedrijfsvergelijking helpt u om verschillen in bijvoorbeeld kosten, omzet en rendement te signaleren, en uw bedrijfsvoering bij te sturen voor optimale resultaten.

Kostprijscalculatie

Met de kostprijscalculator kunt u een berekening maken van uw gerechten op uw menukaart. Ieder gerecht bestaat uit verschillende ingrediënten die samen het eindproduct vormen. Met de kostprijscalculator krijgt u eenvoudig en snel inzicht in de inkoopkosten, de marges en de personeelskosten van uw gerechten. 

Kijk op de week

Als horecaondernemer bent u niet alleen geïnteresseerd in de omzetcijfers van deze week, u bent ook benieuwd naar de prognose voor volgende week. Kijk op de Week biedt u de wekelijkse omzetontwikkelingen per sector, zowel van de afgelopen als van de komende week.